Obsługa inwestycji


Obsługa prawna z zakresu inwestycji liniowych obejmuje wszelkie zagadnienia prawne jakie mogą wyniknąć w toku realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności:

  • pozyskiwanie praw do terenu pod inwestycje, ustanowienia służebności przesyłu, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na przeprowadzenie urządzeń (art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami i inne), prowadzenia negocjacji z właścicielami nieruchomości.
  • reprezentację w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzji środowiskowej),
  • reprezentację w postępowaniach o wydanie decyzji lokalizacyjnej oraz prowadzenie działań w zakresie wprowadzenia inwestycji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • reprezentację w sprawach o wydanie pozwolenia na budowę, wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej itp.,
  • przygotowywanie umów z wykonawcami i podwykonawcami, opiniowanie umów już zawartych, sporządzenie ekspertyz i opinii prawnych,
  • pomoc prawną w sporach ze społecznościami lokalnymi,
  • pomoc prawną w sprawach dotyczących usunięcia drzew i krzewów z znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Zgłoś awarię