Opłaty adiacenckie


Jeśli dokonałeś, Szanowny Kliencie, podziału swojej nieruchomości lub w jej sąsiedztwie gmina dokonała inwestycji infrastrukturalnej (wybudowano chodnik, wodociąg, kanalizację etc) – możesz być pewny, że w ciągu 3 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji administracyjnej o podziale, otrzymasz inną decyzję – o naliczeniu opłaty adiacenckiej. Jeśli rada gminy, na terenie której leży Twoja nieruchomość (a po dokonaniu podziału – Twoje nieruchomości) uchwaliła uchwałę o naliczaniu opłat adiacenckich, a zdecydowana większość gmin to uczyniła, to nałożenie na Ciebie takiej opłaty jest nieuniknione.

Opłata adiacencka może wynosić nawet do 50% kwoty, o którą wzrosła wartość nieruchomości po podziale lub po dokonaniu inwestycji – w praktyce jest to zazwyczaj od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych!

Nałożenie takiej opłaty, jak wyżej wskazałem, jest nieuniknione, jednak nie oznacza to, że zawsze trzeba ją zapłacić – gdyż tutaj z pomocą spieszy nasza Kancelaria. Nasi prawnicy opracowali skuteczne metody obniżania, a nawet całkowitego umarzania opłaty adiacenckiej – jednak jedynie wtedy, gdy Klient zgłosi się do nas zanim otrzyma decyzję o nałożeniu opłaty, lub najpóźniej w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Skorzystaj więc z pomocy naszej Kancelarii i umów się na bezpłatną poradę w zakresie obniżania lub umarzania opłat adiacenckich – pozwól profesjonalistom poprowadzić Twoją sprawę i uzyskać dla Ciebie stosowne obniżenie lub całkowite umorzenie opłaty adiacenckiej.

PRZYJMUJEMY DO REALIZACJI SPRAWY O OBNIŻENIE/UMORZENIE OPŁATY ADIACENCKIEJ Z OBSZARU CAŁEJ POLSKI


Zgłoś awarię