Służebność przesyłu


Ustanowienie służebności przesyłu i przysługujące w związku z nim roszczenia od kilku lat są tematami, które budzą coraz większe powszechne zainteresowanie, ze względu na to, że problem ten dotyczy wielu osób, których nieruchomości mają obniżoną wartość lub użyteczność wskutek przebiegania przez ich obszar infrastruktury przesyłowej.

Nie można się temu dziwić, w końcu w większości przypadków nikt nie pytał właścicieli o zgodę na zajęcie i korzystanie z ich własności.

Świadczenie, które oferujemy obejmuje:

  1. wynagrodzenie z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu
  2. odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu (za okres do 10 lat wstecz od daty wystąpienia z roszczeniem wobec właściciela urządzenia przesyłowego)
  3. odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości

Nasze wynagrodzenie to tzw. wynagrodzenie za sukces
(określony procent uzyskanego odszkodowania).

Zgłoś awarię